Advies van het Radio Advies Bureau (RAB): Ga voor het hoogste bereik!

Een radioluisteraar luistert per dag naar meerdere radiostations.

De één start de dag met Radio 8FM, de ander met Radio 538 en weer een ander met Radio NL. Na verloop van tijd schakelt men over op een andere zender.

Eén radioluisteraar bereik je dus via diverse zenders. Om de 'trefkans' zo groot mogelijk te maken is inschakeling van veel radiozenders de beste optie.

In het voorbeeld hieronder zie je dit duidelijk terug, door telkens zenders toe te voegen neemt het bereik toe, terwijl de contactfrequentie gelijk blijft.

En belangrijk: meer bereik voor hetzelfde budget!